Rasfoire documente

Ordinul 591/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Ordinul 3.993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Instructiuni din 2021 privind asistenţa psihologică în Armata României

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Ordinul M.110/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Decizia 146/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei'' din cuprinsul prevederilor art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Hotarirea 56/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021) 110

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Hotarirea 55/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială - COM(2021) 70

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021