Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Ordinul 44/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Instructiunile 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Ordinul 3.832/2021 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Ordinul 118/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Hotarirea 632/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extinderea, modernizarea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc''

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Hotarirea 631/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizarea unei clădiri noi pentru secţiile Pneumologie şi Boli Infecţioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc''

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Hotarirea 84/2021 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Decizia 6/2021 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-18 iunie 2021

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021