Rasfoire documente

Ordinul 991/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Ordinul 345/2021 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport ''TEQBALL''

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Decizia 357/2021 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 601/2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, în materia punerii sub interdicţie a persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Decizia 356/2021 privind numirea domnului Aurelian Mihăilescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Hotarirea 613/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, precum şi trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Hotarirea 612/2021 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie 2021 şi la Bucureşti la 12 martie 2021, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Decizia 169/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 169^2 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021

Decizia 161/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 594 din 14-iun-2021