Rasfoire documente

Contract de finantare din 2021 a activităţii sportive de excelenţă

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Ordinul 336/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Ordinul 3.857/2021 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Decizia 351/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 325/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Hotarirea 623/2021 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor publice din România şi analiza situaţiei din România privind aplicarea Codurilor OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi a operaţiunilor curente invizibile

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Hotarirea 621/2021 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Hotarirea 600/2021 privind înscrierea imobilului 3626 situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Decizia 224/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021