Rasfoire documente

Ordinul 2.017/C/2021 pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 3.042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 65/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 3.093/2021 pentru reacreditarea Muzeului Ianca din Ianca, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 278/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 256/2021 pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Ordinul 173/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Decizia 827/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021