Rasfoire documente

Actul din 2021 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Ordinul 116/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Hotarirea 638/2021 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Hotarirea 637/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Hotarirea 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Ordonanta urgenta 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021