Rasfoire documente

Ordinul 3.683/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Little London'' Pipera din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Hotarirea 603/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Hotarirea 602/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Gărzii Forestiere Bucureşti, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Hotarirea 601/2021 privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilele 1087 şi 2640 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Hotarirea 599/2021 privind modificarea codului de clasificaţie, denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Hotarirea 598/2021 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 27.001 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt (U.M. 0746 Slatina), în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Decizia 171/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Decizia 115/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 719 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021

Decizia 107/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 570 din 04-iun-2021