Rasfoire documente

Decretul 678/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Legea 158/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Decretul 677/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Legea 157/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Decretul 676/2021 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Legea 156/2021 pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Decretul 673/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Norma din 2021 privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Legea 153/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021