Rasfoire documente

Hotarirea 1/2021 privind completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' aprobat prin Hotărârea Adunării generale a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' nr. 1/2011

publicat in M.Of. 574 din 07-iun-2021

Decizia 719/2021 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Rossler Max Walter, în calitate de vicepreşedinte al consiliului de supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

publicat in M.Of. 574 din 07-iun-2021

Decizia 717/2021 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mircea Barbu Buzera, în calitate de vicepreşedinte al directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.

publicat in M.Of. 574 din 07-iun-2021

Hotarirea 593/2021 pentru modificarea nr. crt. 142, 1424 şi 1425 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 574 din 07-iun-2021

Decizia 56/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 574 din 07-iun-2021