Rasfoire documente

Ordinul 3.859/2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Decizia 344/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Corjescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Decizia 343/2021 privind numirea domnului Ciprian Cătălin Hojda în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Decizia 342/2021 pentru constituirea, obiectivul şi atribuţiile Comitetului privind proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Hotarirea 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Hotarirea 586/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23 + 350 intersecţie cu DC 158 dreapta şi DC 146A stânga, la Gulia''

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Hotarirea 585/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Decizia 185/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 310/2018

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021