Rasfoire documente

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 828/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 877/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 556/2021 pentru completarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 3.858/2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 822/2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 786/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 707/2021 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordinul 607/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2021

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Decizia 114/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Decretul 666/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Decretul 665/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Decretul 664/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Decretul 663/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021