Rasfoire documente

Raportul 296/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ioniţă Stelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.771/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Epuran Victor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.759/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iepure Constantin-Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.757/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iliescu Daniela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.704/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilinca Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.702/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gigică Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.700/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionescu Ion-Dragoş, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.688/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Govoreanu Ligia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.686/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Măjar Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.676/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ghiţă Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.445/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gogoţ-Teodorescu Valeriu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.443/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lungu Dănuţ-Ionuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.412/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ichim Constantin-Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 33.366/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iagăru Laurenţiu-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 31.474/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iacob Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Raportul 31.246/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Jbanca Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Instructiunile 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Decizia 633/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Decizia 559/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021