Rasfoire documente

Decizia 26/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art. 325 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 1/2011), în sensul de a se stabili dacă acestea se aplică şi în cazul abaterilor grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară săvârşite anterior intrării în vigoare a acestei legi

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Ordinul 3.002/C/2021 pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.588/C/2019 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 350/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicuşor-Daniel Ciocănea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 349/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 348/2021 pentru numirea domnului Iulian-Costel Paraschiv în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 347/2021 privind eliberarea domnului Daniel Rădulescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 346/2021 privind unele măsuri referitoare la exercitarea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Hotarirea 615/2021 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Hotarirea 614/2021 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021

Decizia 168/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 568 din 03-iun-2021