Rasfoire documente

Ordinul 564/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 111/2021 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 20 mai 2021

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Ordinul 777/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Ordinul 609/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iunie 2021

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Hotarirea 597/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Hotarirea 595/2021 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis de Masă asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului cuprins în anexa nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar, a datelor tehnice şi adresei acestuia

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Hotarirea 594/2021 privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021