Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Protocol din 2021 de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Ordinul 482/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Ordinul 481/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Ordinul 113/2021 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decizia 345/2021 privind numirea domnului Emil Sămărtinean în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Hotarirea 591/2021 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, de către Primăria Comunei Arefu a terenului în suprafaţă de 3,0730 ha, în vederea realizării obiectivului ''Construire pârtie de schi A1 Ghiţu-Molivişu''

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decizia 183/2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decizia 105/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul I din anexa nr. VI şi ale art. 5 alin. (1)-(3) din secţiunea a 2-a capitolul II din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decretul 670/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decretul 669/2021 pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decretul 668/2021 privind acordarea Drapelului de luptă Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ''General doctor aviator Victor Anastasiu''

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Decretul 667/2021 privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 74 PATRIOT

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021