Rasfoire documente

Ordinul 740/2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Rectificare din 2021 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 5 mai 2021

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Conditie din 2021 CADRU de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Ordinul 31/2021 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 579/2021 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 578/2021 privind eliberarea doamnei Costache Andra-Mihaela din funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 574/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900'', pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 572/2021 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2021

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 571/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Hotarirea 570/2021 privind înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021