Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.749/2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 şi 473 bis din 6 mai 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Metodologie din 2021 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Ordinul 3.482/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decizia 340/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decizia 339/2021 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decizia 244/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu referire la sintagma ''în vârstă de până la 16 ani''

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 661/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 660/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 659/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 658/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 657/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 656/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 655/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 654/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 653/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Decretul 652/2021 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021