Rasfoire documente

Ordinul 814/2021 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Ordinul 3.851/2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2021

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Ordinul 317/2021 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Ordinul 132/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 433/2020 privind iniţierea monitorizării tematice a unităţilor sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Ordinul 99/2021 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021