Rasfoire documente

Ordinul 3.852/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021

Ordinul 411/2021 privind aprobarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant provenit din traficul feroviar, aferente hărţilor strategice de zgomot, elaborate pentru căile ferate, aflate în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021

Decizia 341/2021 pentru numirea domnului Adrian-Cristian Bratu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021

Hotarirea 581/2021 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021

Hotarirea 580/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021

Decizia 229/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 şi alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 555 din 28-mai-2021