Rasfoire documente

Decizia 232/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu referire la indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativ

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Ordinul 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Decizia 199/2021 pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Ordinul 3.678/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Noel'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Ordinul 3.657/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Bel Sorriso'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Ordinul 661/2021 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 707/2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Decizia 338/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Decizia 337/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021

Decizia 336/2021 privind eliberarea domnului Alexandru Bala din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 549 din 27-mai-2021