Rasfoire documente

Ordinul 3.684/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

publicat in M.Of. 547 din 27-mai-2021

Ordinul 3.677/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-11 decembrie 2020

publicat in M.Of. 547 din 27-mai-2021

Ordinul 807/2021 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru capturarea şi prelevarea unor exemplare de insecte saproxilice (Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus) în vederea monitorizării populaţiilor

publicat in M.Of. 547 din 27-mai-2021

Hotarirea 569/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Dolj, Arad, Buzău, Galaţi, Hunedoara, Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Vrancea, Cluj şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 547 din 27-mai-2021

Hotarirea 568/2021 privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea

publicat in M.Of. 547 din 27-mai-2021