Rasfoire documente

Decizia 335/2021 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decizia 334/2021 privind unele măsuri cu privire la raportul de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decizia 333/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Dumitrescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Hotarirea 567/2021 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ''Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă''

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decizia 178/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 508 alin. (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decizia 90/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. I pct. 102 din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017, în ansamblu

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decretul 651/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decretul 650/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Decretul 649/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021

Hotarirea 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2021-2027 - Resetarea educaţiei şi formării pentru era digitală COM (2020) 624

publicat in M.Of. 546 din 26-mai-2021