Rasfoire documente

Hotarirea 566/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea, consolidarea şi dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 - Spital nou, municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman''

publicat in M.Of. 545 din 26-mai-2021

Decizia 186/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (1)-(4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 545 din 26-mai-2021

Decizia 182/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169^1 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la sintagma ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'', în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 169^2 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 545 din 26-mai-2021

Decizia 735/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (11) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi cu cele ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 545 din 26-mai-2021