Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 325/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 155/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (6^1) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 122/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală şi ale art. 347 alin. (3) teza finală raportat la art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 111/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 332/2021 pentru numirea doamnei Andra-Diana Migiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 331/2021 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 330/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 329/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Bîzîc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 328/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-Mihai Dorle a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 327/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Decizia 326/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Frenţiu Grigore a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021