Rasfoire documente

Hotarirea 565/2021 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021

Hotarirea 564/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021

Hotarirea 563/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Alba, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021

Hotarirea 561/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 martie 2021 şi la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021

Decizia 142/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) şi ale art. 718 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021

Decizia 118/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (3) din Codul de procedură penală raportate la art. 2 lit. a) pct. 1 şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi la art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 118 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 535 din 24-mai-2021