Rasfoire documente

Ordinul 696/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Decizia 634/2021 privind sancţionarea Societăţii Avn Training - S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Decizia 23/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Decizia 336/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Ordinul 243/2021 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Contract din 2021 de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Ordinul 101/2021 pentru aprobarea modelului de contract de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului tehnologic cu profil preponderent agricol

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021