Rasfoire documente

Hotarirea 546/2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexelor nr. 4 şi 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 523 din 20-mai-2021

Hotarirea 544/2021 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600, de pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi''

publicat in M.Of. 523 din 20-mai-2021

Decizia 150/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 523 din 20-mai-2021

Decizia 866/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. d) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 523 din 20-mai-2021