Rasfoire documente

Raportul 8.965/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Oamenilor Credincioşi, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Raportul 8.605/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Raportul 8.567/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Armenilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Raportul 8.539/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Raportul 8.534/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Ordinul 3.702/2021 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Decizia 315/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Decizia 314/2021 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Decizia 313/2021 privind suspendarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Hotarirea 548/2021 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021

Ordinul 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine

publicat in M.Of. 520 din 19-mai-2021