Rasfoire documente

Ordinul 721/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Ordinul 3.032/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Ordinul 19/2021 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Ordinul 382/2021 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Decizia 615/2021 privind sancţionarea Societăţii Ecoroviserv - S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Decizia 316/2021 privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Domşa în calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Decizia 17/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 169^2 din Legea nr. 263/2010

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021

Hotarirea 52/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind realizarea Spaţiului european al educaţiei până în 2025 - COM (2020) 625

publicat in M.Of. 525 din 20-mai-2021