Rasfoire documente

Ordinul 702/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021

Ordinul M.99/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021

Ordinul 73/2021 privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (''Legea privind sănătatea animală'')

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021

Hotarirea 549/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021

Decizia 158/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021

Decizia 116/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 524 din 20-mai-2021