Rasfoire documente

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene - Republicare

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Ordinul 2.695/2021 privind clasarea de urgenţă a imobilului situat la adresa poştală str. Mihai Eminescu nr. 23A, municipiul Brăila, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Tipografia ''Moderna'' Frankel, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Ordinul 689/2021 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Ordinul M.90/2021 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale privind instruirea forţelor

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Hotarirea 527/2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Hotarirea 526/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Hotarirea 525/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Eremia Grigorescu'' al Judeţului Galaţi, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021