Rasfoire documente

Decizia 307/2021 pentru numirea doamnei Lavinia Aioanei în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 306/2021 pentru numirea domnului Cristian Buşu în funcţia de preşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 305/2021 pentru numirea domnului Vlad-Teodor Berbecar în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 304/2021 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Gogescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 126/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 84/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decizia 80/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decretul 625/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Legea 145/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decretul 624/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Legea 144/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decretul 623/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Legea 143/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decretul 622/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Legea 142/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Decretul 621/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021

Legea 141/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 511 din 17-mai-2021