Rasfoire documente

Ordinul 654/2021 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Putna-Vrancea şi al siturilor ROSCI0208 Putna-Vrancea şi ROSPA0088 Munţii Vrancei

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Ordinul 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Hotarirea 537/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Hotarirea 536/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Hotarirea 524/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Hotarirea 523/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021

Hotarirea 522/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Autostrada Ploieşti-Buzău'', judeţele Prahova şi Buzău

publicat in M.Of. 510 din 17-mai-2021