Rasfoire documente

Ordinul 758/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

publicat in M.Of. 519 din 19-mai-2021

Hotarirea 547/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură ''George Apostu'' din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 519 din 19-mai-2021

Hotarirea 545/2021 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000 - 49 + 000'' de pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 519 din 19-mai-2021

Hotarirea 542/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 519 din 19-mai-2021

Hotarirea 516/2021 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti în data de 24 august 2020 şi în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 519 din 19-mai-2021