Rasfoire documente

Ordinul 300/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru concursul local de proiecte de tineret

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Ordinul 69/2021 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Acord din 2020 de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Hotarirea 519/2021 pentru aprobarea Acordului de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 şi la Bucureşti la 24 septembrie 2020

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Decizia 177/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Decizia 151/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Decizia 132/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Decizia 64/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021