Rasfoire documente

Circulara 12/2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2021

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Ordinul 576/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'' din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'', a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'', al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 312/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 236/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 311/2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gabriela Elena Petrescu, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 310/2021 privind numirea doamnei Balla Izabella în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 309/2021 privind numirea domnului Tudor-Ionuţ Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 308/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Hotarirea 518/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală şi a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni Bucureşti''

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Decizia 128/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi (5) lit. b) teza finală raportat la art. 54 lit. d) din Codul de procedură penală, ale art. 21 şi art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 549^1 alin. (3) teza întâi raportat la art. 353 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021

Hotarirea 66/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pactul climatic european - COM (2020) 788 final

publicat in M.Of. 516 din 18-mai-2021