Rasfoire documente

Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Român

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Ordinul 555/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Ordinul 123/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna aprilie 2021

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Decizia 13/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.191/2000 pentru exploatarea bentonitei în perimetrul Mujdeni III, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. Poieniţa - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.436/2002

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Decizia 12/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.248/2000 pentru exploatarea perlitului în perimetrul Dealul Negru-Oraşu Nou, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. Poieniţa - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2002

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021

Decretul 626/2021 pentru promulgarea Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

publicat in M.Of. 515 din 18-mai-2021