Rasfoire documente

Decizia 17/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 40 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021

Ordinul 351/2021 privind măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2018/1.614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificaţiilor pentru registrele vehiculelor menţionate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare şi abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021

Hotarirea 528/2021 pentru rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa''

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021

Hotarirea 521/2021 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A. din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021

Hotarirea 520/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Centura municipiului Rădăuţi'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021

Decizia 13/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 483 alin. (2) teza întâi cu referire la sintagma ''conflictele de muncă şi de asigurări sociale'' din Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 514 din 18-mai-2021