Rasfoire documente

Ordinul 277/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.573/2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021

Hotarirea 534/2021 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021

Hotarirea 533/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021

Decizia 159/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021

Decizia 149/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021

Decizia 148/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 502 din 14-mai-2021