Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în finalul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decizia 303/2021 privind numirea domnului Marian-Cătălin Burcescu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Hotarirea 532/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decizia 120/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (2) şi ale art. 378 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decizia 86/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 605/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 604/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 137/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 603/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 136/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 602/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 135/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 600/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 133/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Decretul 599/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Legea 132/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021