Rasfoire documente

Hotarirea 28/2021 pentru aprobarea Cartei albe a apărării

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021

Ordinul 100/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021

Decizia 79/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. m) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021

Decizia 76/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021

Decizia 67/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021

Carta din 2021 ALBĂ A APĂRĂRII

publicat in M.Of. 499 din 13-mai-2021