Rasfoire documente

Ordinul 677/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021

Ordinul 500/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021

Raportul 3.291/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Ecologist Român, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021

Ordinul 3779/2021 pentru instituirea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021

Decizia 302/2021 privind numirea domnului chestor de poliţie Benone-Marian Matei în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021

Decizia 153/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 135 alin. (4) şi ale art. 136 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 498 din 13-mai-2021