Rasfoire documente

Decizia 127/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1), (2) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Decizia 905/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei'', cuprinsă în art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Hotarirea 50/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM (2020) 696

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Hotarirea 49/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM (2020) 760

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Hotarirea 48/2021 pentru respingerea contestaţiei domnului deputat Tanasă Dan

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Decretul 597/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021

Legea 131/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

publicat in M.Of. 495 din 12-mai-2021