Rasfoire documente

Ordinul 3.744/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Ordinul 640/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Ordinul 349/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Decizia 301/2021 privind numirea domnului Adrian-Constantin Dincă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Hotarirea 515/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Hotarirea 497/2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021

Decizia 165/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 482 din 10-mai-2021