Rasfoire documente

Hotarire din 2020 în Cauza Konya şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 481 din 10-mai-2021

Hotarirea 21/123/2021 privind completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a

publicat in M.Of. 481 din 10-mai-2021

Ordinul M.87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 481 din 10-mai-2021

Hotarirea 512/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti'', sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900 - Lot 2 km 69+000 - km 85+300

publicat in M.Of. 481 din 10-mai-2021

Decizia 47/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), ale art. 10 alin. (1), (4) şi (6), art. 11 alin. (1)-(3) şi ale art. 20 pct. 6 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 481 din 10-mai-2021