Rasfoire documente

Hotarirea 499/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Decizia 566/2021 privind modalitatea de selecţionare a formatorilor, precum şi de organizare şi funcţionare a Registrului formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Ordinul 279/2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Ordinul 278/2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Constanţa - zona Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Hotarirea 498/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Hotarirea 496/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional ''Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana - Tismana I''

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Hotarirea 495/2021 privind aprobarea închirierii imobilului 2542, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Hotarirea 482/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Hotarirea 481/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021

Decizia 808/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV pct. 40 (cu referire la art. 611 din Legea nr. 101/2016) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 471 din 06-mai-2021