Rasfoire documente

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional ''Pentru Patrie''

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Ordinul 137/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Hotarirea 509/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Hotarirea 508/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decizia 53/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 588/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 587/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 586/2021 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 585/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Legea 122/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 583/2021 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Legea 120/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Decretul 582/2021 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021

Legea 119/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

publicat in M.Of. 470 din 05-mai-2021