Rasfoire documente

Actul din 2021 - ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE PUBLICATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 334/2006 PRIVIND FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Ordinul 3.775/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Ordinul 3.752/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Ordinul 3.751/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Ordinul 3.750/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Hotarirea 513/2021 privind trecerea unei părţi din imobilul ''Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv zonele de siguranţă'', aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa, în domeniul public al comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Decizia 154/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14 şi ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021

Decizia 68/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 479 din 10-mai-2021