Rasfoire documente

Hotarirea 7/2021 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2021

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Metodologie din 2021 privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Ordinul 604/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Ordinul 337/2021 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Norme Metodologice din 2021 privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Ordinul 28/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Decizia 167/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. c) raportat la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Decizia 886/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 127 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în redactarea anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021