Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Raportul 5.689/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Socialist Român, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Raportul 4.918/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului României Europene, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Decizia 9/2021 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în legătură cu dispoziţiile art. 52 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 101/2019

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Hotarirea 511/2021 pentru completarea art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Hotarirea 510/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Ordonanta urgenta 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021